KREDS 54 Kreds 54

Kredsstyrelsens arbejde og sammensætning

Kredsstyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der er ansvarlig for sagsbehandlingen og det daglige fagpolitiske arbejde i Slagelse kommune – hertil 3 suppleanter. 1. suppleanten deltager i styrelsesmøderne.

Den nuværende kredsstyrelse har følgende sammensætning:

Formand: Jacob Seersholm, Næstformand: Stine Leschly Schultz, Styrelsesmedlem og Kasserer: Klaus Kiaulen, Styrelsesmedlem: Martin S. Bengtsen, Styrelsesmedlem: Silvija K. Andersen,  Styrelsesmedlem: Susanne Vogtmann Lund, 1. suppleant: Nils Randløv

 

Kredsstyrelsens faste udvalg:

Organisationsudvalget – tager sig af organisatoriske forhold, herunder aktiviteter overfor medlemmer og TR.

Medlemmer: Silvija K. Andersen, Stine Leschly Schultz og Susanne Vogtmann Lund.

Silvija K. Andersen (formand)

 

 

Fagligt udvalg – tager sig af forhold vedrørende lærernes faglige og tjenstlige forhold.

Medlemmer: Jacob Seersholm, Stine Leschly Schultz, Martin Siggaard Bengtsen og Klaus Kiaulen

 Jacob Seersholm (formand)

 

  

Pædagogisk udvalg – tager sig af pædagogiske forhold i foreningsarbejdet.

Medlemmer: Stine Leschly Schultz, Silvija K. Andersen og Martin Siggaard Bengtsen

Stine Leschly Schultz (formand)

 

 

Arbejdsmiljøudvalget – tager sig af det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø.

Medlemmer: Susanne Vogtmann Lund, Silvija K. Andersen og Martin Siggaard Bengtsen

Susanne Vogtmann Lund (formand)

 

 

Kredsstyrelsens arbejdsområder:

Rådgivning overfor medlemmer om løn-, arbejds- og pensionsforhold. Forhandling med kommunerne. Deltagelse i diverse kommunale arbejdsgrupper. ”Arbejdsanvisning” for ledige kolleger. Samarbejdsrelationer med forvaltninger, skoleledere og andre fagforeninger. Uddannelse af tillidsrepræsentanter. Deltagelse i samarbejds- & medindflydelsesudvalg.

 

Kredsens aktiviteter: Kredsstyrelsen afholder 2 månedlige møder med alle tillidsrepræsentanter i området, hvor der dels bliver givet information fra os og foreningen, og dels bliver diskuteret større fagpolitiske eller pædagogiske emner.

I kredsen findes en aktiv pensionistfraktion.