ARBEJDSLIV

Arbejdsmiljø

Slagelse Lærerkreds arbejder aktivt for at sikre lærerne et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Formålet med kredsens arbejde er helt i overensstemmelse med arbejdsmoljølovens § 1.
Nemlig at skabe:

  • et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
  • grundlag for at sikkerhedsgrupperne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.


Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er Folketingets og EU´s formulering for angivelse af den gældende standard på området. Det betyder for eksempel, at man ikke må blive syg af at gå på arbejde, hverken af fysiske eller psykiske årsager. I så fald det sker, er man udsat for en arbejdsulykke eller en arbejdsbetinget lidelse!

Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser skal anmeldes. Bliver du ramt af en sådan, skal du henvende dig til din AMR, som skal hjælpe dig med anmeldelsen.

Du er iøvrigt altid velkommen til at henvende dig til Slagelse Lærerkreds, hvis du har spørgsmål til eller problemer med dit arbejdsmiljø.

Vold og trusler skal politianmeldes inden 72 timer. Der kan være pædagogiske hensyn der gør, at man ikke vil politianmelde en elev eller forældre. Man kan i stedet udfylde arket her med sin leder.

Det er vigtigt, at arket udfyldes inden 72 timer, og underskrives af både leder og ansatte, da anmeldelsen ellers ikke er gyldig.

Arket gemmes på skolen i ens personalemappe, og der sendes en kopi til lærerkredsen lokalt. Der skal fortsat registreres i InzuBiz samt udfyldes ark til kredsen - se under ”Procedure ved arbejdsskader”.