MEDLEM

Info fra Slagelse Lærerkreds

Kredsstyrelsen holder kredsens medlemmer så godt orienteret som muligt om forhold, der har betydning for dem i relation til deres ansættelse i Slagelse Kommune.  

Vi har forskellige kommunikationskanaler, som vi bruger i forhold til, hvad der er for en information, der skal gives.

Her på siden placeres alle aftaler og andre relevante materialer, der har betydning for arbejdet.

TR-Nyt og Kredsudsendelser sendes fortløbende.

MedlemsNyt er kredsens infor til medlemmerne, det udkommer en gang om måneden.

Endelig vil kredsstyrelsen engang imellem også udsende  andre elektroniske nyhedsbreve direkte til hvert enkelt medlem, hvis der er informationer, der haster meget. 

Slagelse Lærerkreds har også egen Facebook side - søg under Slagelse Lærerkreds.

Nyeste er vores kommunikationsplatform DLF InSite - som bruges til direkte kontakt og arkivfunktion for medlemmer, kredsstyrelsen, TR og AMR.