MEDLEM

AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads.
Da du skal rådgive dine kollegaer, tilbyder vi dig diverse møder og kurser.

I AMR-håndbogen finder du redskaber og informationer, som du kan bruge i dit daglige arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.
Slagelse Kommune udbyder, igennem MED-systemet, den lovpligtige AMR-uddannelse.

Desuden vil du jævnligt modtage skrivelser fra Slagelse Lærerkreds og DLF. Alt sendes via din mail, og det er derfor vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse. 

Herunder kan læse lokale aftaler mellem Slagelse Lærerkreds og Slagelse Kommune. Øverst vil du finde de centrale aftaler og generel lovgivning.

Pixiudgave af MED aftalen

Tid til AMR 

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som er en oplistning af arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsopgaver.
Den kan læses her