Undervisningsudvalg

Kredsstyrelsen har nedsat et undervisningsudvalg, der beskæftiger sig med alle forhold af pædagogisk art på skolerne, i kommunen og på landsplan.

Arbejdet i pædagogisk udvalg er fortsat præget af Folkeskolereformen og dens udmøntning i Slagelse kommune. Derudover følger vi implementeringen af Meebook, arbejdet med VL, den øgede inklusion og arbejdet i PUI.

De pædagogiske forhold på skolerne har stor betydning for lærernes arbejdsforhold og elevernes undervisningsmiljø. Vi er optaget af, at de pædagogike tiltag skal give mening ude blandt lærerne og skal forbedre lærernes mulighed for at lykkes med deres undervisning.

Formanden for pædagogisk udvalg deltager i et etableret samarbejde med de andre udvalg i kredsene Ringsted, Næstved, Vordingborg og Lolland- Falster. Det er altid givtigt med erfaringsudveksling, og vi vil med tiden få stor gavn af denne samarbejde, og ikke mindst i vores fælles dialog med det pædagogiske udvalg i Hovedstyrelsen.

På udvalgets vegne