Udmeldelse

Sådan melder du dig ud af Slagelse Lærerkreds

Udmeldelse skal ske skriftligt – ved at sende en mail til 054@dlf.org eller et brev til Slagelse Lærerkreds, Matildevej 9, 4200 Slagelse.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 

Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Du bliver ikke automatisk udmeldt af Lærernes a-kasse, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening. Du kan læse mere om, hvordan du melder dig ud af Lærernes a-kasse i deres vedtægter.

 

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.