Udmeldelse

Sådan melder du dig ud af Slagelse Lærerkreds

Udmeldelse skal ske skriftligt – ved at sende en mail til 054@dlf.org eller et brev til Slagelse Lærerkreds, Matildevej 9, 4200 Slagelse.

 

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.  Eksempel:

 

Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

 

Du bliver ikke automatisk udmeldt af Lærernes a-kasse, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening. Du kan læse mere om, hvordan du melder dig ud af Lærernes a-kasse i deres vedtægter.

 

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du er pensionist og melder dig ud af foreningen, kan du ikke melde dig ind igen. Du har dog mulighed for at annullere din udmeldelse. I praksis betyder det, at du skal betale kontingentet for den periode, der er gået, siden du meldte dig ud.