Indmeldelse

Indmeldelse i Danmarks Lærerforening

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen.

Hvis du inden indmeldelse er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at udmelde dig, da der ikke sker automatisk overførsel af dit medlemskab fra den ene organisation til den anden.

Klik på linket til højre på denne side for at melde dig ind.

Hjælp til indmeldelse kan også ske ved telefonist/personligt kontakt med sekretær Tina Pregaard Svendsen på kredskontoret tlf. 58 52 82 88.

Kontingentsats 2023 er kr. 560 

Danmarks Lærerforening har mange medlemsfordele, se her:

Indmeldelse

Medlemsfordele