Løn og job

Løn og ansættelse 

Ved ansættelse i Slagelse kommune som lærer eller børnehaveklasseleder bliver man ansat efter Overenskomsten for lærere m.fl. i folkeskolen.

Ved din ansættelse skal du have et ansættelsesbrev. Heri angives stillingsbegegnelse, arbejdsted, beskæftigelsesgrad og eventuel tidsbegrænsning. Endvidere skal der stå, om der er aftalt prøvetid.

Arbejdstiden følger Lov 409 og  Forståelsespapiret udarbejdet mellem kredsen, Slagelse kommune og Lederforeningen.


Dit aktuelle lønniveau kan du finde i det gældende lønark via linket til højre.

Derudover har kredsstyrelsen indgået lokale lønaftaler. Dem kan du finde via linket til højre.

Som nyansat i Slagelse Kommune skal ud i løbet af kort tid efter din ansættelse have en samtale med din tillidsrepræsentant, hvor din lønseddel, aktivitetsplan mv. kan blive gennemgået, ligesom du kan blive orienteret om lokale forhold på skolen og i kommunen. Det er din tillidsrepræsentant, der tager initiativ til samtalen.

Slagelse Lærerkreds har indgået en aftale med Slagelse kommune om ansættelse af lærerstuderende med særlige kvalifikationer i en skolebaseret læreruddannelse. Læs aftalen her