POLITIK

Center for skole


Slagelse kommune blev pr. 1. januar 2007 dannet af 4 tidligere kommuner af meget forskellig størrelse: Hashøj kommune, Korsør kommune, Skælskør kommune og Slagelse kommune.
Skolerne i kommunen er meget forskellige i størrelse - fra den mindste ø-skole med under 20 elever til den største byskole med over 1000 elever.

Center for Skole, under Slagelse Kommune, omfatter psykologer (PPR), skole-IT, skolekomsulenter, SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), pædagogisk udviklings- og inklusionsenhed (PUI) samt administration.

Herudover de decentrale virksomheder:
- 19 folkeskoler, incl. 10. klassecenter
- 3 specialskoler
- Naturskole
- Ungdomsskole
- Musikskole


Herunder finder du links til:
Relevante oplysninger om Center for skole og dagtilbud.
Oversigt over skoler i Slagelse Kommune