KREDS 54 Kreds 54

Kredsens vedtægter

 

Kredsstyrelsen arbejder efter vedtægter vedtaget på generalforsamling, hvor alle medlemmer har stemmeret.

Læs vedtægterne i linket til højre på denne side

Slagelse Lærerkreds vedtægter