POLITIK Aftaler

Arbejdstid

I foråret 2013 vedtog Folketinget en lov om lærernes arbejdstid.

 

Tidligere har lærernes, børnehaveklasselærernes og andre medlemmers arbejdstid været reguleret af aftaler mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, såvel centralt som lokalt. Med vedtagelsen af Lov 409 er det som udgangspunkt ikke længere muligt. Der er dog mulighed for i L 409 at indgå lokale arbejdstidsaftaler, mellem den enkelte kreds og pågældende kommune.

Vi har samlet relevante links, til højre,  vedrørende Lov 409 og de forståelsespapirer mellem Slagelse Lærerkreds og Slagelse Kommune.
Derudover finder du et oplæg til nødvendige drøftelser i de Lokale MED.

 

Ny ferielov

I forbindelse med den nyeferielov er der indgået en loaklaftale med Slagelse kommune ang. overgangsperioden.

Se aftale her

 

 

 

Bilag 1 - Tid til TR

Bilag 1  (nyt vindue)

Bilag 2 - Tid til AMR

Bilag 2 (nyt vindue)

Bilag 3 - Vilkår for nyansatte

Bilag 3 (nyt vindue)

Bilag 4 - børnehaveklasselederes vilkår

Bilag 4 (nyt vindue)

Bilag 5 - afvikling af 6. ferieuge

Bilag 5 (nyt vindue)

Bilag 6 - forslag til flekstid

Bilag 6 (nyt vindue)

Bilag 7 Opgaveoversigten

Bilag 7(nyt vindue)

Lov 409

DLF's pjece om Lov 409

Nødvendige drøftelser i MED