KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2016

Mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 afholdt Slagelse Lærerkreds ordinær generalforsamling på Broskolen i Korsør.
Genvalgt som formand og kongresdelegeret Per Toft Haugaard
Genvalgt som kongresdelegerede Lisbet Rasmussen og Anne Gade
Valgt som suppleanter for de kongresdelegerede:
Anette Petersen (156 stemmer)
Stine Leschly Schultz (113 stemmer)
Jacob Seersholm (98 stemmer)

1. suppleant Mai-Britt Andereasen (117 stemmer)
2. suppleant Karin E. Pedersen (107 stemmer)
3. suppleant (der var lodtræning omkring 2. og 3. suppleanten)
Allan Burgaard (107 stemmer)
Herunder finder du de bilag der er relevante for generalforsamlingen.

Endelig dagsorden
Mundtlig beretning
Skriftlig beretning
Årsrapport 2015
Revisionsprotokol 2015
Regnskabserklæring 2015