KREDS 54

Kreds 54


Slagelse Lærerkreds er den lokale afdeling – kreds 54 - af Danmarks Lærerforening og organisere undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne samt formidlere i ernæring og sundhed.

På foreningens kontor kan du få besvaret spørgsmål og udredt problemer, der vedrører lønnen, arbejdsforholdene, pædagogiske anliggender eller medlemsforhold.

Kontoret har åbent:
Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Tlf. 58 52 82 88

Kons. formand Lisbet Rasmussen - 22 81 81 00

Konsulent Susan Batko træffes på kredskontoret mandag til fredag.
Efter aftale også uden for kontorets åbningstider.

Sekretær Tina Pregaard Svendsen, kan træffes på kredskontoret, i kontorets åbningstider.

De øvrige medlemmer af kredsstyrelsen kan træffes efter aftale.

Kredsens mail 054@dlf.org
Kons. formand Lisbet Rasmussen lira@dlf.org 
Konsulent Susan Batko suba@dlf.org  
Styrelsesmedlem Klaus Kiaulen klki@dlf.org
Styrelsesmedlem Martin S. Bengtsen masb@dlf.org 
Styrelsesmedlem Stine Leschly Schultz stsl@dlf.org
Kons. næstformand Jacob Seersholm jsee@dlf.org
Sekretær Tina Pregaard Svendsen tipr@dlf.org